Show simple item record

Reconstruction of the wing for accumulators installation for aircraft propulsion

dc.contributor.advisorBrabec Jiří
dc.contributor.authorHrubešová Erika
dc.date.accessioned2019-02-20T11:03:58Z
dc.date.available2019-02-20T11:03:58Z
dc.date.issued2019-02-08
dc.identifierKOS-784822878205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80585
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem elektro varianty letounu UL-39 Albi II, který vychází z ultralehkého letounu UL-39 Albi navrženého na Českém vysokém učením technickém v Praze, Fakultě strojní. Práce se zaměřuje na volbu vhodných akumulátorů za účelem splnění požadovaného výkonu a výdrže. Dále pak navrhuje vhodné umístění těchto akumulátorů do křídel a jejich upevnění. Práce dále také posuzuje vhodnost tohoto rozmístění z pohledu zatížení křídel letounu a na závěr navrhuje úpravu křídla tak, aby bylo zatížení letounu udrženo v povolených mezích vycházejících z předpisu CS-23 při letových i neletových případech.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis deals with the development of an electric version of the aircraft UL-39 Albi II, which is based on the design of the ultralight UL-39 Albi. UL-39 Albi is the aircraft which was developed at Czech Technical University in Prague, at Faculty of Mechanical Engineering. The thesis focuses on the right choice of the most suitable accumulators in order to meet the power and endurance requirements. Next, the thesis considers not only a suitable location of these accumulators in the wing but also their fastening. Finally, the suitability of the accumulators' position is evaluated from the point of view of the wing load. The wing load must not exceed the limits which are prescribed in CS-23 both in flying and non-flying cases.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectElektro letadlo,akumulátory,výkon,kapacita,zatížení,hmotnost,vztlak,letová obálkacze
dc.subjectElectric airplane,accumulators,power,capacity,load,weight,lift,flight envelopeeng
dc.titleRekonstrukce křídla pro instalaci akumulátorů pro pohon letounucze
dc.titleReconstruction of the wing for accumulators installation for aircraft propulsioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeBarák Karel
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record