Show simple item record

Evaluation of Aiport Infrastructure Investments

dc.contributor.advisorMertlová Olga
dc.contributor.authorSubbotina Polina
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:41Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:41Z
dc.date.issued2019-01-16
dc.identifierKOS-695600229205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80173
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou finančního a ekonomického hodnocení investičních projektů infrastruktury letišť. Teoretická část se skládá z vymezení základních pojmů, podkladů v oblasti projektového řízení a financovaní dopravní infrastruktury, analýzy existujících metod pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů a navrhu vlastní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti projektů infrastruktury letišť, která by mohla sloužit jako podklad pro vypracovaní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních projektů, zejména v oblasti hodnocení ekonomických přínosů projektů infrastruktury letišť. Praktická část je věnovana aplikaci návržené metodiky na konkrétním příkladu - projektu infrastruktury Letiště Praha.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with financial and economic evaluation of airport infrastructure investment projects. Theoretical part contains the basis of project management, financing of transport infrastructure, analysis of the existing methods for evaluation of the economic efficiency of investment projects and the proposal of the own methodology for evaluation of the economic efficiency of the airport infrastructure projects is realized. The proposal could be used for elaboration of the methodology of evaluation of the economic efficiency of transport projects, especially in evaluation of the economic benefits of airport infrastructure projects. The practical part of thesis is focused on application of the proposed methodology on Prague airport infrastructure project.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanalýza nákladů a přínosů,finanční a ekonomické hodnocení,dopravní infrastruktura,letištní infrastruktura,investiční projektcze
dc.subjectcost-benefit analysis,economic and financial evaluation,transport infrastructure,airport infrastructure,invesment projecteng
dc.titleHodnocení investic do infrastruktury letišťcze
dc.titleEvaluation of Aiport Infrastructure Investmentseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-21
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record