Show simple item record

Choosing a corporate supplier using multi-criteria decision making

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorKodýdek Daniel
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:47Z
dc.date.issued2018-09-02
dc.identifierKOS-695599875305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79974
dc.description.abstractPředmětem řešení bakalářské práce bylo vytvoření výpočetního modelu v programu MS Excel pro řešení obecného vícekriteriálního problému metodou Pattern, představení jeho funkcí, ukázka možného využití při výběru dodavatele průmyslových robotů a vznesení praktických návrhů a doporučení při řešení obdobných rozhodovacích problémů. V jednotlivých kapitolách je představen konkrétní rozhodovací problém podniku, jsou navrženy alternativy řešení a samotný výpočetní model. V závěru byly předloženy návrhy a doporučení.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis's subject matter was the making of model of computation in MS Excel for solution of general multi-criteria decision problem using the Pattern method, presentation of its functions, demonstration of possible application in choosing an industrial robot corporate supplier and making practical suggestions and recommendations for analogous decision problem solving. The constituent chapters introduce the decision problem of a company, bring forward the solution alternatives and the model of computation itself. The thesis concludes with putting forward suggestions and recommendations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVícekriteriální rozhodování,metoda Pattern,výběr dodavatele,výpočetní model,MS Excelcze
dc.subjectMulti-criteria decision making,Pattern method,corporate supplier choosing,model of computation,MS Exceleng
dc.titleVýběr dodavatele s pomocí vícekriteriálního rozhodovánícze
dc.titleChoosing a corporate supplier using multi-criteria decision makingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-07
dc.contributor.refereeVaniš Ladislav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record