Show simple item record

Low-service Demanding Asphalt Surfacing

dc.contributor.advisorValentin Jan
dc.contributor.authorJindra Jiří
dc.date.accessioned2018-06-26T08:57:19Z
dc.date.available2018-06-26T08:57:19Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-597327989305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77844
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou měřeny vlastnosti dvou nových typů asfaltových směsí pro obrusné vrstvy a jednoho typu asfaltové směsi pro ložní vrstvy. Jedná se o směsi SMA 8NH, SMA 22L a BBTM 8NH s určitým podílem recyklovaného kameniva (R-materiálu splňujícího požadavky normy ČSN EN 13108-8). Kombinace zmíněných typů směsí pro obrusné a ložní vrstvy by mohla vytvářet relativně účinné krytové souvrství. Zároveň by toto souvrství za předpokladu vhodného návrhu a volby vstupních materiálů mohlo vést ke vzniku tzv. nízkoúdržbového krytu. Jsou zkoumány změny těchto vlastností v závislosti na velikosti podílu recyklátu, a to v kombinaci s uplatněním simulovaného dlouhodobého stárnutí v laboratorních podmínkách. Z hlediska využití recyklovaného kameniva je předpokládán pozitivní vliv na životnost vozovek při užití těchto asfaltových směsí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a determination and assessment of materiál properties of two new types of asphalt mixtures for surface course and one asphalt mixture for binder course. For the purpose of this thesis mixtures SMA 8NH, SMA 22L and BBTM 8NH with specific content of recycled aggregate (reclaimed asphalt according to requirements specified in technical standard ČSN EN 13108-8) were researched. Combination of these mixtures for surface course and binder course could create quite effective pavement structure with extended life-time and reduce demands for periodical repairs and rehabilitation works. Furthermore, this structure, assuming suitable project and choice of primary materials, could lead towards development of low-service demanding asphalt surfacing. Changes of the properties of these asphalt mixtures were researched in connection with long-term ageing, which was simulated in a laboratory. From the point of view of using reclaimed asphalt a positive influence on pavement lifespan is expected in cases where these asphalt mixtures are used.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectasfaltová směs,recyklát,údržba,kamenivo,modul tuhosti,šíření trhliny,pojíždění koleasfaltová směs,pojíždění kolemcze
dc.subjectasphalt mixture,reclaimed asphalt,maintenance,aggregates,stiffness modulus,crack propagation,wheel tracking testeng
dc.titleNízkoúdržbové asfaltové krytycze
dc.titleLow-service Demanding Asphalt Surfacingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeVacková Pavla
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record