Show simple item record

Device for Longitudinal Handling of Containers

dc.contributor.advisorMrázek Jiří
dc.contributor.authorIška Marek
dc.date.accessioned2018-06-23T14:04:27Z
dc.date.available2018-06-23T14:04:27Z
dc.date.issued2018-06-23
dc.identifierKOS-765083968105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77595
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních zařízení, dostupných a používaných v technické praxi. V navazující konstrukční části dochází k výběru nejvhodnějšího řešení podle požadavků zadání. Tato část se zaměřuje především na koncepční návrh hnacího pojezdového ústrojí včetně brzd. Návrh dále obsahuje koncept nosné ocelové konstrukce, která je řešena jako ocelový svařenec. Tyto vybrané varianty jsou pak dále rozpracovány, včetně nezbytných návrhových a kontrolních výpočtů. Nedílnou součástí je i pevnostní posouzení zvolených variant několika konstrukčních celků pomocí metody konečných prvků a také posouzení maximální nosnosti stroje a případných konstrukčních úprav. V práci je zpracován výsledný model konceptu zařízení a také jeho sestavný výkres.cze
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is a draft design of a device, which will be included in process of handling of containers with municipal solid waste. The thesis introduces machine elements and mechanisms of similar handling devices, which are commonly used in construction. In the following designing chapter, the task of picking up the most suitable solution, following demands of the transfer process, will be carried out. This chapter is also focused on the draft design of drives and brakes. Draft of the steel structure weldment will be also included. These designs will be processed with all necessary technical calculations, including strenth analysis using FEM. Eventually there is assessment of the device and possible adjustments. The thesis results in final 3D model and assembly drawing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkontejner,překládání,kolejové vozidlo,překládací stanice,kolejový manipulátorcze
dc.subjectcontainer,container handling,rail vehicle,transfer stationeng
dc.titleZařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejnerucze
dc.titleDevice for Longitudinal Handling of Containerseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHoidekr Jan
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record