Show simple item record

Motivation of students of secondary vocational schools to study e-learning coursesdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorKončická Simona
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:20Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:20Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695600314005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77317
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsme se zabývali zjišťováním motivace studentů středních škol ke studiu pomocí e-learningových kurzů. V teoretické části jsme se zaměřili na základní pojmy jako jsou motivace a její teorie. Dále jsme se zaměřili na pojmy e-learning, kde byly objasněny výhody a nevýhody e-larningu, LMS systémy a další. Praktická část byla věnována výzkumné sondě pomocí dotazníkového šetření s cílem zjistit, jaká je v současnosti motivace studentů k výuce pomocí e-learningu a jaké faktory by mohly motivaci studentů středních škol ještě zvýšit.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, we investigated the motivation of secondary school students to study through e-learning courses. In the theoretical part, we focused on basic concepts such as motivation and its theories. We also focused on the koncepts of e-learning, where the advantages and disadvantages of e-larning, LMS systems and others were elucidated. The practical part was devoted to there search probe by means of a questionnaire survey to find out chat is currently the motivation of students to learnusing e-learning and chat factors could increase the motivation of secondary school students.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMotivace,teorie motivace,e-learning,informační a komunikační technologie,LMS systémy,sonda,dotazníkcze
dc.subjectMotivation,Motivation Theory,E-learning,Information and Communication technologies,LMS Systems,Probe,Questionnaireeng
dc.titleMotivace studentů středních odborných škol ke studiu e-learningových kurzůcze
dc.titleMotivation of students of secondary vocational schools to study e-learning courseseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBárta Jiří
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record