Show simple item record

Use of PPC Advertising to Increase Sales of E-shop

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorBerková Jolana
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:52Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:52Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-780409335205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77104
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na využití PPC reklamy ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchodu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením internetového marketingu a internetové reklamy. Dále je teoretická část zaměřena na definování PPC reklamy, zá-kladních pojmů s ní spojené a druhy PPC kampaní. Také je zde přestavena struktura PPC kampaně a základní metriky pro její vyhodnocování a optimalizaci. Praktická část vychá-zí z části teoretické. Na základě analýzy výchozího stavu PPC kampaní vybrané společ-nosti jsou zjištěny nedostatky a následně navrhnuty kampaně nové. Hlavním přínosem práce je implementace těchto nových kampaní s dosažení zvýšení prodeje internetové-ho obchodu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on usage of PPC advertising to increase sales of selected e-shop. The teoretical part of this diploma thesis deals with the definition of internet marketing and internet advertising. The next part of thesis is focused on the definition of PPC ad-vertising, the basic terms associated with it and the types of PPC campaigns. There is introduced a structure of the PPC campaign and basic metrics for its evaluation and op-timalization. In the practical part, the thesis deals with the analysis of the initial state of PPC campaigns of a selected company. On this basis, shortcomings are identified and new campaigns are suggested. The main benefit of the thesis is the implementation of newly suggested campaigns to increase the sales of the selected e-shop.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinternetový marketing,Pay Per Click reklama,PPC,Google AdWords,Skliinternetový marketing,Sklikcze
dc.subjectinternet marketing,Pay Per Click advertising,PPC,Google AdWords,Skliinternet marketing,Sklikeng
dc.titleVyužití PPC reklamy ke zvýšení prodeje internetového obchoducze
dc.titleUse of PPC Advertising to Increase Sales of E-shopeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeMatíková Barbora
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record