Show simple item record

Motivation of Employees in the Companydc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorSvoboda Jan
dc.date.accessioned2018-06-19T22:00:01Z
dc.date.available2018-06-19T22:00:01Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-695600129305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76928
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců v podniku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, demotivace a pracovní spokojenost. Dále jsou zde uvedeny teorie obecné motivace a teorie pracovní motivace. V praktické části je obsažen průzkum v podobě dotazníků a rozhovorů. Tyto metody byly zaměřeny na průzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců v konkrétním podniku a také na analýzu dosavadních motivačních prostředků. Cílem práce je zhodnotit efektivitu motivačních prostředků používaných v podniku a provést jejich analýzu, případně navrhnout nové a účinnější způsoby motivace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on motivation of employees in the company. The theoretical part explains concept of motivation, demotivation and satisfaction. The theories of general motivation and work motivation are also cited in this part. The practical part of thesis includes a research in form of questionnaires and interviews. These methods were focused on exploraiton of motivation and satisfaction of employees in the company and also on analysis of existing motivational instruments. The aim of this thesis is to evulate the efficiency of motivational instruments, which are used in the company and make an analysis, eventually suggest new and more efficient ways of motivation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmotivace,spokojenost,demotivace,konflikt,motivační prostředky,dotazník,rozhovorcze
dc.subjectmotivation,satisfaction,demotivation,conflict,motivational means,questionnaire,intervieweng
dc.titleMotivace zaměstnanců v podnikucze
dc.titleMotivation of Employees in the Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record