Show simple item record

Green Marketingdc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorVodičková Adéla
dc.date.accessioned2018-06-19T21:59:23Z
dc.date.available2018-06-19T21:59:23Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-695600077305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76901
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je analyzovat a komplexně popsat zelený marketing, a dále také vše, co se zeleným marketingem souvisí jako například klasický marke-ting, společenská odpovědnost nebo greenwashing. Všechny potřebné pojmy specifikuji v teoretické části. Dále získané informace z teoretické části využívám v praktické části, kde popisuji koncept Fairtrade a zkoumám ho pomocí dvou šet-ření - dotazníku a rozhovoru. Na konci praktické části jsou na základě výsledků těchto šetření návrhy na zlepšení konceptu Fairtrade.cze
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is to analyze and comprehensively describe green marketing, and also everything related to green marketing, such as classical mar-keting, social responsibility or green washing. All necessary terms are specified in the theoretical part of the thesis. I also use the acquired information from the the-oretical part in the practical part where I describe the concept of Fairtrade and explore it through two surveys - a questionnaire and an interview. At the end of the practical part there are suggestions for improvement of Fairtrade based on results of the two surveys.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZelený marketing,greenwashing,zelený marketingový mix,Fairtradecze
dc.subjectGreen marketing,green washing,green marketing mix,Fairtradeeng
dc.titleZelený marketingcze
dc.titleGreen Marketingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereePlacrová Lucie
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record