Show simple item record

Marketing Research Using the Mystery Shopping Methoddc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorNguyenová Lucie
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:25Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:25Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-695600073105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76394
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mystery shoppingem, což je jedna z metod marketingového výzkumu. Teoretická část obsahuje popis metody mystery shopping a jsou zde charakterizovány i související pojmy z oblasti marketingu a marketingového výzkumu. Praktická část je zaměřená na provedení konkrétního mystery shoppingu v minigolfových provozovnách s cílem analyzovat a vyhodnotit získané výsledky. Výsledky budou sloužit pro vyhotovení doporučení pro zlepšení a návrhů možných řešení nedostatků.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with mystery shopping, which is one of the methods of marketing research. The theoretical part contains a description of the mystery shopping method and there are also related terms from the field of marketing and marketing research. The practical part is focused on the implementation of a particular mystery shopping in minigolf facilities in order to analyze and evaluate obtained results. The results will be used to make recommendations for improvements and suggestions for possible solutions to deficiencies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMystery shopping,fiktivní zákazník,marketingový výzkum,marketingový miix,zákazníci,nákupní chování,minigolfcze
dc.subjectMystery shopping,mystery shopper,marketing research,marketing mix,customers,purchasing behaviour,minigolfeng
dc.titleMarketingový výzkum metodou Mystery Shoppingcze
dc.titleMarketing Research Using the Mystery Shopping Methodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record