Show simple item record

Environmental Marketing in a Selected Companydc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorHofmanová Petra
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:34Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:34Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695600083805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76345
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit a analyzovat principy environmentálního marketingu ve vybraném podniku a formulace případných doporučení. Analyzovanou společností je Kika Nábytek s.r.o., podnik zabývající se prodejem nábytku a bytových doplňků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se environmentálního marketingu a dále jsou zde definovány související pojmy jako je například greenwashing, zelený marketingový mix či rozdělení zelených zákazníků. Další kapitoly jsou zaměřeny na výběr vhodné strategie pro environmentální marketing a také na náklady spojené s environmentálním marketingem. Tyto získané poznatky jsou využity při zpracování praktické části, kde jsou vytvořeny analýzy PEST, SWOT a Porterův model pěti sil, práce je zde zaměřena na využívání environmentálního marketingu. Pomocí získaných informací je zhodnocen stav environmentálního marketingu v podniku.cze
dc.description.abstractThe main aim of this bachelor thesis is to evaluate and analyze environmental marketing in a selected company and the formulate possible recommendations. The company being analyzed is Kika Nábytek s.r.o., a company selling furniture and home accessories. In the theoretical part, the basic concepts of environmental marketing are given, as well as related terms such as greenwashing, green marketing mix, or green customers allocation. Other chapters focus on selecting an appropriate strategy for environmental marketing and also on the costs associated with environmental marketing. The findings are used in the practical part, which contains a PEST analysis, a SWOT analysis and Porter models of five forces of the company. The main focus of the practical part is the use of environmental marketing. Using the information obtained, the state of environmental marketing in the company has been assessed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnvironmentální marketing,marketing,greenwashing,zelený marketingový mix,environmentální nákladcze
dc.subjectEnvironmental marketing,marketing,greenwashing,green marketing mix,environmental costseng
dc.titleEnvironmentální marketing ve vybraném podnikucze
dc.titleEnvironmental Marketing in a Selected Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMajerová Hana
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record