Show simple item record

Selection and Recruitment of Workers in Technical Fielddc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorHrynčuková Michaela
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:26Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:26Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600068405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76193
dc.description.abstractV mé bakalářské práci se zabývám získáváním a výběrem pracovníků v technických oborech, kde je stále těžší najít kvalitní a kvalifikované pracovníky. V teoretické části vysvětluji pojmy personální práce, jak by mělo probíhat perso-nální plánování a nejvhodnější metody pro získávání a výběr pracovníků. Praktická část práce je zaměřena na získávání pracovníků ve firmě Auto Jarov, s.r.o. a jaké metody se využívají pro získávání nových pracovníků. Uvádím zde problém, kterým je nedostatek automechaniků. Po zjištění všech informací jsem navrhla společnosti Auto Jarov, s.r.o. opatření, kterým je zavedení nových metod pro získá-vání pracovníků. Aplikace tohoto opatření by měla společnosti dlouhodobě zajistit více pracovníků na pracovní pozici automechanik.cze
dc.description.abstractIn my bachelor thesis I deal with the recruitment and selection of workers in technical fields, where is difficult to find quality and qualified workers. In the theoreti-cal part I explain the concepts of personnel work, how personnel planning works and the most suitable methods for recruiting and selecting workers. The practical part of the thesis is focused on the recruitment of employees in the company Auto Jarov, s.r.o. and what methods are used to recruit new workers. Here is a problem with the lack of auto-mechanics. After finding out all the information, I suggested to Auto Jarov, s.r.o. measure to introduce new methods for recruiting workers. The application of this measure should provide the company with a long-term job of providing more workers to the job position of automotive mechanic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýběr a získávání,metody získávání,metody výběrucze
dc.subjectRecruitment and selection,methods of recruitment,methods of selectioneng
dc.titleVýběr a získávání pracovníků v technických oborechcze
dc.titleSelection and Recruitment of Workers in Technical Fieldeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDvořáková Zuzana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record