Show simple item record

Construction building using BIM technology

dc.contributor.advisorPolák Karel
dc.contributor.authorŽebera Martin
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:28Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:28Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.identifierKOS-781236341905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74189
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá použitím BIM technologie při výstavbě. V úvodní části autor nastiňuje klasifikaci BIM a co to vlastně BIM je. Dále pokračuje shrnutím historického vývoje, současného stavu míry implementace, použití v České republice i ve světě. Důležité je konstatování aktuální legislativy věnující se problematice informačního modelování staveb. V další části autor popisuje osobní zkušenosti s používáním BIM na konkrétním příkladu výstavby administrativní budovy. Tato část je zaměřena na využití programu BIM 360 a detekci kolizí. Shrnutí obsahuje popsání benefitů, jako je snížení doby výstavby a nákladů. Poté se autor pokusil krátce zanalyzovat možný vývoj v oblasti použití ve výstavbové fázi stavby. V poslední kapitole je zpracováno krátké dotazníkové šetření napříč českými stavebními společnosti ohledně využití technologie BIM ve výstavbě.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with using BIM technology during construction. In the first part author describes BIM clasification and simply what BIM is. Further the author continues with summary fo history, present situation of BIM implementation, using BIM in the Czech Republic and all around the world. Very important part is description of the legislation dealing with this problematic. The following part is about author´s personal experience with using BIM in a particular construction phase of an office building. This part is focused on using application BIM 360 and collision detection. Summary contains description of benfits tied with using BIM, such as shortening the duration of the construction and cost reduction. Then author shortly analyzes the possible development of BIM usage in construction management. The last part consists of a short survey (and its processing) that was given to czcech construction companies and it is focused on their experience with BIM.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInformační modelování staveb,technologie staveb,administrativní budova,BIM 360,detekce kolizí,QR kódcze
dc.subjectBuilding information modeling,Construction Technology,Office building,BIM 360,Collision Detection,QR codeeng
dc.titleProblematika realizace staveb dle BIM z pohledu technologiecze
dc.titleConstruction building using BIM technologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrov Lubomír
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record