Zobrazit minimální záznam

The Feasibility Study of the project " Developing Controls for DotVVM Framework"

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorHerceg Pavel
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:19Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:19Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-695600094505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73281
dc.description.abstractCílem této práce je tvorba studie proveditelnosti projektu tvorby komerčních nástrojů a komponent nad softwarovým vývojovým prostředím. V první části práce je charakterizován projekt, řízení projektu, studie proveditelnosti, důvody k její tvorbě, běžná struktura studie a postup při jejím zpracování. Druhá část obsahuje samotnou studii proveditelnosti projektu dle předem definovaných specifik.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to provide a feasibility study of the development project of commercial tools and components for a software development environment. The first part of the thesis describes the project, the project management, the feasibility study and the reasons to create the study, the common structure of the study and the process of its creation. The second part contains the feasibility study of the project that follows the specification from the first part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStudie proveditelnosti,Projekt,Řízení projektu,Vývoj softwaru,Webový Framework,DotVVMcze
dc.subjectFeasibility Study,Project,Project Management,Software Development,Web Framework,DotVVMeng
dc.titleStudie proveditelnosti projektu " Vývoj komerčních komponent nad frameworkem DotVVM"cze
dc.titleThe Feasibility Study of the project " Developing Controls for DotVVM Framework"eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeKaiser Jiří
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam