Show simple item record

Analysis of Automobile Market and Transport Flow Optimalizationdc.contributor.advisorBřezina Edvard
dc.contributor.authorHojný Stanislav
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:22Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:22Z
dc.date.issued2017-08-27
dc.identifierKOS-593779807505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73154
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje vývoj a současný stav automobilového průmyslu v Evropské unii s bližším zaměřením se na země Visegrádské čtyřky a změny, jež by v tomto odvětví měly během následujících let nastat. Na základě těchto informací stanovuje oblasti podnikání logistické firmy "T", které budou procházet transformací. Praktická část představuje návrh exaktního přístupu k vytváření okružních jízd jízdních souprav v rámci rozvozů automobilů ve Francii.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis analyses the progress and the current situation of the automotive industry in the European Union with a closer look at the Visegrad Group, as well as, changes that probably will take place in this industry in the next few years. Based on this information, the entrepreneurship of the logistic company "T", should be changing, are stated. The experimental part presents the proposal of the exact approach to forming efficient truck tours in the context of car distribution in France.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEvropská unie,Visegrádská čtyřka,automobilový průmysl,vývoj,VRPMTW,mezinárodní kamionová přeprava,legislativa,optimalizace,rozvozcze
dc.subjectEuropean Union,Visegrád Group,automotive industry,progress,VRPMTW,international truck transport,legislation,optimization,distributioneng
dc.titleAnalýza automobilového trhu a optimalizace přepravních tokůcze
dc.titleAnalysis of Automobile Market and Transport Flow Optimalizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-20
dc.contributor.refereeKholová Martina
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record