Show simple item record

The behavior of the assembled prestressed beam under bending stressdc.contributor.advisorZatloukal Jan
dc.contributor.authorZemánek Jiří
dc.date.accessioned2017-06-25T15:52:18Z
dc.date.available2017-06-25T15:52:18Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864484905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70774
dc.description.abstractPráce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného prvku v případě, že se nejedná o homogenní prut, ale je složen ze série dodatečně předepnutých prefabrikovaných dílců.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the comparison of the theoretical model of the deflection line of the prismatic plain beam and the actual shape of the deflection of the assembled prestressed beam. The thesis serves to verify the theoretical assumptions of the behavior of the bent element, That it is not a homogeneous member but is composed of a series of pre-prestressed preassembled panels.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPředpjatý beton, chování předepnutých prvků, prizmatický nosník, mezní přetvořenícze
dc.subjectPre-stressed concrete, behavior of pre-stressed elements, prismatic beam, limiting straineng
dc.titleChování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhánícze
dc.titleThe behavior of the assembled prestressed beam under bending stresseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVavřiník Tomáš
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record