Now showing items 1-20 of 44

  • Analýza progresivního kolapsu železobetonové rámové konstrukce použitím lineárně statického přístupu 

   Author: Hála Petr; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vzniku nestatických trhlin v omítkách určených pro cihelné zdivo 

   Author: Neubauer Edmund; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522 

   Author: Tomáš Hrabě; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fornůsek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů ...
  • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

   Author: Pommer Vojtěch; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...
  • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

   Author: Hrubý Jaroslav; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
  • Cementový kompozit vyztužený recyklovanými uhlíkovými vlákny. 

   Author: Krása Martin; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhání 

   Author: Zemánek Jiří; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Práce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného ...
  • Experimentální a numerická analýza chování vysokohodnotného betonu v prostém tahu 

   Author: Piškytl Marek; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální podpora pro výuku statických předmětů 

   Author: Matěj Porubský; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Práce vychází z omezení daných čistě teoreticky orientovanou výukou statických předmětů napříč obory stavební mechanika, pružnost a pevnost, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové a zděné konstrukce. Z reakcí studentů při ...
  • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

   Author: Klímová Tereza; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
  • Gumobeton 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompozitní sloup ze skořepiny z UHPC a výplňového betonu 

   Author: Věra Horáková; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce se zabývá materiálem UHPC a jeho aplikací. V dnešní době je využívání takové směsi hojně aplikováno na mosty a lávky i v České republice. V této práci je nejdříve rozebírán materiál UHPC spolu s historií a jeho ...
  • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

   Author: Gazda David; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
  • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření 

   Author: Šísl Lukáš; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je zmíněno obecné složení ...
  • Mechanicko-fyzikální vlastnosti cementového kompozitu pro 3D zpracování 

   Author: Miloš Loš; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   3D zpracování cementových kompozitů je progresivní, moderní, částečně zautomatizovaná a nepříliš probádaná technologie využívaná ve stavebnictví. Tyto zejména robotické technologie se využívají pro nosné konstrukce ale ...
  • Metody stavebně technického průzkumu. 

   Author: Hruška Jan; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření povrchu lomové plochy betonu v závislosti na rychlosti zatěžování 

   Author: Mára Michal; Supervisor: Máca Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Možnosti využití technologie Two-Stage Concrete pro vodní stavby 

   Author: Jan Vicher; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Moravec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Práce se zabývá technologií Two-stage concrete (dvoufázový beton) se zaměřením na využití při výstavbě betonových konstrukcí na vodních stavbách. Popisuje současné užití betonu na vodních stavbách a jeho výhody a nevýhody. ...
  • Návrh a zkoušení vysokohodnotného betonu vyztuženého vlákny 

   Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Máca Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdiva 

   Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Nedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých ...