Now showing items 1-20 of 41

  • Analýza progresivního kolapsu železobetonové rámové konstrukce použitím lineárně statického přístupu 

   Author: Hála Petr; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vzniku nestatických trhlin v omítkách určených pro cihelné zdivo 

   Author: Neubauer Edmund; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522 

   Author: Tomáš Hrabě; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fornůsek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů ...
  • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

   Author: Pommer Vojtěch; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...
  • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

   Author: Hrubý Jaroslav; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
  • Cementový kompozit vyztužený recyklovanými uhlíkovými vlákny. 

   Author: Krása Martin; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhání 

   Author: Zemánek Jiří; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Práce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného ...
  • Experimentální a numerická analýza chování vysokohodnotného betonu v prostém tahu 

   Author: Piškytl Marek; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

   Author: Klímová Tereza; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
  • Gumobeton 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

   Author: Gazda David; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
  • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření 

   Author: Šísl Lukáš; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je zmíněno obecné složení ...
  • Mechanicko-fyzikální vlastnosti cementového kompozitu pro 3D zpracování 

   Author: Miloš Loš; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   3D zpracování cementových kompozitů je progresivní, moderní, částečně zautomatizovaná a nepříliš probádaná technologie využívaná ve stavebnictví. Tyto zejména robotické technologie se využívají pro nosné konstrukce ale ...
  • Metody stavebně technického průzkumu. 

   Author: Hruška Jan; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření povrchu lomové plochy betonu v závislosti na rychlosti zatěžování 

   Author: Mára Michal; Supervisor: Máca Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh a zkoušení vysokohodnotného betonu vyztuženého vlákny 

   Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Máca Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdiva 

   Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Nedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých ...
  • Numerická analýza materiálového modelu cementového kompozitu 

   Author: Matějka Jan; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Účelem této práce bylo provedení numerické analýzy popisující chování speciálního vysokopevnostního drátkobetonu (UHPFRC) vyvinutého v Experimentálním centu na Fakultě stavební ČVUT v Praze při zkoušce v tříbodovém ohybu ...
  • Objemové změny vysokohodnotných cementových kompozitů 

   Author: Zemanová Alena; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Odezva vysokohodnotného betonu na zatížení rázem. 

   Author: Konvalinka Adam; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)