Zobrazují se záznamy 1-20 z 26

   Klíčové slovo
   Balistická ochrana,UHPFRC,vliv tloušťky,náraz střely,optimalizace množství materiálu [1]
   Ballistic protection,UHPFRC,thickness influence,impact of the projectile,material quantity optimization [1]
   Beton,UHPC,cementové kompozity,textilie,vlákno,zpracovatelnost [1]
   cement composite, concrete sculpture, mechanical properties, volume changes, self-compacting concrete, processability [1]
   cementitious composite, magnetic field, steel fibers, orientation, UHPFRC [1]
   cementový kompozit, magnetické pole, ocelová vlákna, orientace, UHPFRC [1]
   Cementový kompozit, sochaření z betonu, mechanické vlastnosti, objemové změny, samozhutnitelný beton, zpracovatelnost [1]
   Concrete Damage Rel3, CSCM Concrete, Finite element method, LS-Dyna, RHT, UHPFRC, Winfrith ConcretConcrete Damage Rel3, Winfrith Concrete [1]
   Concrete Damage Rel3, CSCM Concrete, LS-Dyna, Metoda konečných prvků, RHT, UHPFRC, Winfrith ConcretConcrete Damage Rel3, Winfrith Concrete [1]
   Concrete,UHPC,cementitious composite,textile,fibre,workability [1]
   high performance concrete, coarse aggregate, projectile impact, depth of penetration, crater surface, 3D scanner [1]
   High-grade concrete, wire-concrete, local damage, projectile impact, glass fiber, Kevlar [1]
   Pre-stressed concrete, behavior of pre-stressed elements, prismatic beam, limiting strain [1]
   Pryž,gumový granulát,beton,stříkaný beton,betonová směs,vlastnosti,pevnost v tlaku,nárůst pevnosti [1]
   Předpjatý beton, chování předepnutých prvků, prizmatický nosník, mezní přetvoření [1]
   Rubber,rubber granulate,concrete,sprayed concrete,concrete mix,properties,compressive strength,strength increase [1]
   UHPFRC, HPRFC, high-performance fiber reinforced concrete, uniaxial tensile test, fracture energy, tensile strength [1]
   UHPFRC, HPRFC, vysokohodnotný drátky vyztužený beton, zkoušky v prostém tahu, lomová energie, tahové zpevnění [1]
   UHPFRC, Multi-hit, depth of penetration, balistic resistanc [1]
   UHPFRC, Multi-hit, hloubka penetrace, balistická odolnos [1]