Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

  • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

   Autor: Klímová Tereza; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
  • Zpracování speciálních cementových kompozitů za různých technologických podmínek 

   Autor: Jegijan David; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce se věnuje zpracování cementových kompozitů za různých technologických podmínek a jeho plánovaným využitím, např. pro robotické sochaření a 3D tisk. V první části této práce jsem se zaměřil na základní otázku "co ...
  • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

   Autor: Gazda David; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
  • Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu. 

   Autor: Schicht Martin; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány ...
  • Studie zpracovatelnosti cementového kompozitu v textilních 3D úpletech 

   Autor: Korytová Petra; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Vliv strukturálních 3D pletenin na ohybovou pevnost byl hodnocen na základě experimentálních zkoušek. K experimentu bylo vybráno šest pletenin z 100% polyesterových vláken, které se lišily hustotou vláken (kg/m3) a tloušťkou ...
  • Vyšetřování vlastností mladého betonu s přídavkem drcené pryže 

   Autor: Lukáš Martin; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyšetřováním základních vlastností mladé betonové směsi s přídavkem drcené pryže, jejíž hlavní použití bude v podobě stříkaného betonu v podzemních stavbách. Zároveň se věnuje využití pryžového ...
  • Vliv orientace vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

   Autor: Hurtig Karel; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Tvarog MIchal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce je zaměřena na odolnost cementového kompozitu vyztuženého ocelovými vlákny, vůči dopadu deformovatelného projektilu vystřeleného z pušky ráže 7,62 × 39. Zkoumá se vliv orientace bednění, která je příčinou různé ...
  • Vliv různého zastoupení vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

   Autor: Poláček Michal; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce bylo zjištění odolnosti betonu vůči extrémnímu zatížení vlivem různého procentuálního zastoupení ocelových vláken v cementovém kompozitu. Extrémní zatížení bylo vyvoláno nárazem projektilu. Odolnost byla ...
  • Numerická analýza materiálového modelu cementového kompozitu 

   Autor: Matějka Jan; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Účelem této práce bylo provedení numerické analýzy popisující chování speciálního vysokopevnostního drátkobetonu (UHPFRC) vyvinutého v Experimentálním centu na Fakultě stavební ČVUT v Praze při zkoušce v tříbodovém ohybu ...
  • Vliv tloušťky vlákny vyztuženého kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

   Autor: Kheml Přemysl; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu tloušťky desek z ultravysokohodnotný betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC) na odolnost proti nárazu střel s různým kalibrem a dopadovou energií. Jedná se o zatřídění různé ...
  • Chování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhání 

   Autor: Zemánek Jiří; Vedoucí práce: Zatloukal Jan; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Práce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného ...
  • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

   Autor: Hrubý Jaroslav; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
  • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

   Autor: Pommer Vojtěch; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...
  • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření 

   Autor: Šísl Lukáš; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Fiala Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je zmíněno obecné složení ...
  • Vliv hrubého kameniva ve vysokohodnotném betonu na odolnost proti nárazu projektilu 

   Autor: Petřík Filip; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá vlivem hrubého kameniva na odolnost vysokohodnotného betonu proti nárazu projektilu z hlediska hloubky jeho penetrace a velikosti vzniklého kráteru. Na základě experimentálního programu byly navrženy ...
  • Studie orientace vláken v cementovém kompozitu pomocí magnetického pole 

   Autor: Takáčová Kristýna; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Kuba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá možnostmi orientace feromagnetických (ocelových) vláken UHPFRC v magnetickém poli. Vyšetřuje orientaci vláken v magnetickém poli pomocí počítačové simulace v programu ANSYS. Výsledky jsou experimentálně ...
  • Tahová kapacita vysokohodnotného betonu s ocelovými vlákny 

   Autor: Kimák Ivan; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této studie bylo zjištění a popsání materiálových vlastnosti vysokohodnotného betonu. Pro tyto účely bylo vyrobeno 36 vzorků betonu s rozdílným objemovým zastoupením drátkové výztuže. Tyto hodnoty byly stanoveny jako ...
  • Vliv směru ukládání směsi cementových kompozitů vyztužených vlákny do bednění na jejich mechanické vlastnosti 

   Autor: Tvarog Michal; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Měření povrchu lomové plochy betonu v závislosti na rychlosti zatěžování 

   Autor: Mára Michal; Vedoucí práce: Máca Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Objemové změny vysokohodnotných cementových kompozitů 

   Autor: Zemanová Alena; Vedoucí práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)