Show simple item record

Bussines Plan: Changing Representation on the Czech Market of Dermo-cosmetics Productsdc.contributor.advisorČámská Dagmar
dc.contributor.authorKoudelka Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-07T16:22:39Z
dc.date.available2017-06-07T16:22:39Z
dc.date.issued2017-01-04
dc.identifierKOS-785927066405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70518
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu, konkrétně bakalářská práce mapuje současnou reálnou situaci ve společnosti. Hlavním tématem je změna výhradního zastoupení společnosti formou založení filiálky. Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu a návrh vhodné strategie, která má společnosti pomoci založit filiálku a hospodařit s disponibilními prostředky. Práce je tvořena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá samotnou podstatou podnikání, objasněním základních pojmů úzce spjatých se základy podnikání a právními předpisy, které je nutné dodržovat. Nastíněny jsou i základy marketingu pro podnikatele a financování podniku. Praktická část mapuje reálnou situaci v organizaci. Obsahuje konkrétní popis podnikatelského záměru a stěžejní je vypracovaný podnikatelský plán, který má pomoci společnosti lépe hospodařit se svými prostředky a nalézt nejvhodnější strategii zaujetí žádoucí pozice na trhu. Výsledkem je doporučený výběr konceptu, respektive strategie, která se zrealizuje a využije ke změně výhradního zastoupení dermokosmetických produktů na českém trhu.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the development of a business plan, more specifically, it maps the current state of company. The main theme is the change in supreme representation of the company through creating a subsidiary office. The goal of the thesis is to develop a business plan and to devise a suitable strategy, in order to help the company to create a subsidiary office and to maintain functioning with disposable resources. The paper is composed of theoretical and practical parts. The theoretical part is concerned with the general core of commerce and entrepreneurship, definition of fundamental terminology and interdependencies, moreover, the legal framework which the business activities subordinate to. Basic notions of marketing and financing of business are discussed. The practical part revolves around the current situation in an organization. It is comprised of the report of the business intentions and gravitates towards the business plan, which is designed to aid the company to expand its potential with its resources within the business cycle and to attain a strategy, favourable to expand its position in the market in the long run. The result is a recommended set of concepts, a strategy respectively, which will be materialised and will use the supreme representation for the change in dermo-cosmetic product on the Czech market.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinancování podniku, filiálka, marketing, podnikání, podnikatelský pláncze
dc.subjectBusiness plan, financing of business, entrepreneurship, marketing, subsidiary officeeng
dc.titlePodnikatelský plán: Změna zastoupení na českém trhu dermokosmetických produktůcze
dc.titleBussines Plan: Changing Representation on the Czech Market of Dermo-cosmetics Productseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeScholleová Hana
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record