Show simple item record

Accident Rate on Selected Road Sections in Prague

dc.contributor.advisorPadělek Tomáš
dc.contributor.authorKácovský Jaroslav
dc.date.accessioned2017-06-07T16:20:37Z
dc.date.available2017-06-07T16:20:37Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695600224205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70437
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup analýzy dopravní nehodovosti a nastínit nový vhodnější, který by vedl ke snížení počtu závažných dopravních nehod (nehod s usmrcením nebo těžkým zraněním osob). Praktický výstup práce představují bezpečnostní inspekce na vybraných rizikových lokalitách na území hlavního města Prahy.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis "Accident Rate on Selected Road Sections in Prague in Relation to Traffic Infrastructure" is to assess the current method of traffic accidents analysis and to outline the new and more appropriate one, which would reduce the number of serious road accidents (fatal accidents or accidents with serious injuries). Practical output of this work represent safety inspections on selected risky locations in Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdopravní nehody, hlavní město Praha, dopravní infrastruktura, bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní inspekcecze
dc.subjectroad accidents, capital city of Prague, traffic infrastructure, road safety, safety inspectionseng
dc.titleNehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuřecze
dc.titleAccident Rate on Selected Road Sections in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMach Jaroslav
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record