Show simple item record

Marketing communication plan IT company focused on promotion of personal computers

dc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorSchmied Pavel
dc.date.accessioned2017-06-07T16:19:20Z
dc.date.available2017-06-07T16:19:20Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-695600098105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70389
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na principy a postup sestavení marketingového komunikačního mixu pro specifický produkt. V první části jsou definovány teoretická východiska této problematiky a předpoklady pro sestavení marketingového komunikačního plánu. Druhá část se věnuje analýze výchozí situace ve firmě. Analyzována byla data poskytnutá společností, pro níž byl komunikační mix zpracováván a dále na základě informací dalších subjektů specializujících se na tuto oblast.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the principles and procedure of compiling of a marketing communication mix for a specific product. The first part defines the theoretical basis of this issue and prerequisites for compiling a marketing communication plan. The second part deals with the analysis of the current situation in the company. The analysis is based on the data provided by the company for which the communication mix was processed and further based on information from other entities specializing in this area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKomunikační mix, marketingový mix, komunikační nástroje, propagace, segmentace zákazníků, cílení, plánování, analýza trhucze
dc.subjectCommunication mix, marketing mix, communication tools, promotion, segmentation of customers, targeting, planning, market analysiseng
dc.titlePlán marketingové komunikace IT společnosti zaměřený na propagaci osobních počítačůcze
dc.titleMarketing communication plan IT company focused on promotion of personal computerseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUrbík Jan
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record