Show simple item record

Employee Development through Neuro Coaching

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorKufová Josefína
dc.date.accessioned2017-06-07T16:10:22Z
dc.date.available2017-06-07T16:10:22Z
dc.date.issued2017-05-05
dc.identifierKOS-597600887805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70023
dc.description.abstractPráce popisuje rozvoj v kontextu vzdělávání, koučink a fungování mozku v kostce. Cíle práce jsou dva. První cíl, vysvětlit principy fungování učícího se mozku, naleznete v teoretické části. Druhým cílem, analyzovat možnosti, přednosti a nedostatky využití neurokoučinku jako metody vzdělávání, se za-bývá případová studie rozvoje klienta pomocí této metody a výsledky jeho tréninku mozku. Neurokoučink se ukázal jako vhodná rozvojová metoda za-městnanců.cze
dc.description.abstractThis thesis describes development within the context of education, coaching and functions of brain, in a nutshell. It has two aims. The first aim is to explain the rules of the learning brain, which can be found in the theoretical part. The second is to analyse possibilities, advantages and disadvantages of using neuro coaching as an educational method. This is explained within the con-text of a case study of development of a client through this method and the results of his brain training. Neuro coaching is proved to be an appropriate development method for employees.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRozvoj, koučink, neurotechnologie, mozek, pozornost.cze
dc.subjectDevelopment, coaching, neuro technologies, brain, focus.eng
dc.titleRozvoj zaměstnanců pomocí neurokoučinkucze
dc.titleEmployee Development through Neuro Coachingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRambová Dagmar
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record