Show simple item record

Corporate Social Responsibility of Mercedes-Benz Financial Servicesdc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorTrochová Klára
dc.date.accessioned2017-06-07T16:07:19Z
dc.date.available2017-06-07T16:07:19Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779648105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69903
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení společensky odpovědných aktivit vybraného podniku. Vybraným podnikem je Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je představení koncepce CSR, historie, teorie stakeholderů, tři pilíře CSR, nástroje komunikace CSR a postup zavedení CSR do nové společnosti. Praktická část představuje společnost MBFS ČR s.r.o. a analyzuje její současný stav společensky odpovědných aktivit. Dále následuje výzkumná část, která je formou dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu jsou analyzovány a sumarizovány a na jejich základě je navrženo zlepšení v rámci CSR v podniku.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis maps problems of Corporate Social Responsibility. The aim of the thesis is to evaluate the CSR of selected company. The selected company is MercedesBenz Financial Services Czech Republic s.r.o. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part contains a presentation of the CSR concept, the history, the stakeholder theory, the three pillars of CSR, the CSR communication tools and the process of implementation CSR to a new company. The practical part introduces the company MBFS ČR s.r.o. and analyses current status of its corporate social activities. Another part is followed by the research which in the form of a questionnaire. The research results are summarized and analysed, based on them there are suggests of CSR improvements inside the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpolečenská odpovědnost, CSR, Podniková strategie, Mercedes-Benz Financial Services, Marketing, Managementcze
dc.subjectCorporate Social Responsibility, CSR, Corporate Strategy, Mercedes-Benz Financial Services, Marketing, Managementeng
dc.titleSpolečenská odpovědnost Mercedes-Benz Financial Servicescze
dc.titleCorporate Social Responsibility of Mercedes-Benz Financial Serviceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeOnderková Stanislava
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record