Show simple item record

The Business Plan for Startup Companydc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorĎurkovičová Jana
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:00Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:00Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-593779630205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69853
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro malou, nově otevře- nou kavárnu v Praze. Na základě tohoto plánu, bude autorka schopná posoudit reálnost a životaschopnost projektu, který by chtěla po dokončení studia doopravdy uskutečnit.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is writing a business plan for a small, newly opened cafe in Prague. On this basis, the author will be able to assess the feasibility and viability of the project, which she wanted after graduation actually set up.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPlán, podnikání, podnikatel, strategie, kavárna, záměr, reálnost, životaschopnost, silné a slabé stránky, analýza, projekt.cze
dc.subjectThe plan, business, businessman, strategy, cafe, concept, feasibility, viability, strengths and weaknesses, analysis, project.eng
dc.titlePodnikatelský plán začínajícího podnikucze
dc.titleThe Business Plan for Startup Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČámská Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record