Show simple item record

Comparative Analysis of Fitness Services in Selected Shopping Centres from Customer point of viewdc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorWintersteiner Sarah
dc.date.accessioned2017-06-07T16:05:17Z
dc.date.available2017-06-07T16:05:17Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifierKOS-593779618105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69828
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je návrh hledisek pro porovnání kvality služeb fitness zařízení z hlediska zákazníka a porovnání vybraných pěti fitness center. Porovnávaná fitness centra byla vybrána náhodně, ale založena na podstatě umístění, a to v nákupních centrech. Pomocí mystery shoppingu těchto fitness center se vytvořila hlediska kritérií, která se u každého fitness centra následně porovnávala. Pomocí SWOT analýzy se lépe porovnávala fitness centra, kde se určily slabé a silné stránky fitness center, příležitosti a také hrozby pro fitness centra. Pro vyhodnocení a určení pořadí fitness center se zvolil postup vícekriteriálního rozhodování, metoda bodovací, které vycházelo z vyplněného dotazníku vybraných 10 expertů pro hodnocení kritérií. Po již výsledném vyhodnocení fitness center byl proveden rozhovor o výsledcích a diskuzí o strategiích marketingu, s marketingovým koordinátorem Tomášem Brádle, který pracuje v jednom z vybraných fitness center.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to provide a concept of aspects for comparison of the quality of services of fitness equipment from the point of view of the customer and comparison of selected five fitness centers. The comparable fitness centers were chosen randomly but based on the location, the shopping centers. By using the mystery shopping of these fitness centers, the criteria were developed and then were compared to each other. SWOT analysis has made easier to compare the fitness centers to identify weaknesses and strengths of the fitness centers, opportunities and threats for the fitness centers as well. To evaluate and determine the order of the fitness centers, a multicriterion method procedure was chosen, the scoring method based on a completed questionnaire of 10 selected experts for evaluation of the criteria. After the final evaluation of the fitness centers, a discussion was held on the results and discussions with the marketing coordinator, Tomáš Brádle, who works in one of the selected fitness centers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový výzkum, SWOT analýza, Vícekriteriální rozhodování, Mystery Shop-ping, Fitness centrum, poskytované služby, hlediska kritériícze
dc.subjectMarketing Research, SWOT Analysis, Multiple Criteria Decision Making, Mystery Shopping, Fitness Center, Offered Services, Terms of the Criteriaeng
dc.titleKomparativní analýza služeb fitness zařízení ve vybraných nákupních centrech z hlediska zákazníkacze
dc.titleComparative Analysis of Fitness Services in Selected Shopping Centres from Customer point of vieweng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBrožová Kristýna
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record