Show simple item record

Diversity Managementdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorBruncková Klára
dc.date.accessioned2017-06-07T16:05:02Z
dc.date.available2017-06-07T16:05:02Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifierKOS-593779616505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69820
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vybranými částmi Diversity managementu. V úvodu popisuje pojem diverzita, diskriminace, historii a budoucnost diverzity. V teoretické části se zabývá třemi dimenzemi diverzity - kulturou, věkem a genderem. Následně je každá z diverzit popsána. V praktické části se bakalářská práce zaměřuje na analyzování vybrané společnosti z hlediska vybraných tří dimenzí diverzity. Cílem bakalářské práce je navrhnout zlepšení Diversity managementu ve vybrané společnosti.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with chosen parts of diversity management. Concepts of diversity, discrimination, history and future of diversity are explained in the introduction. Theoretical part deals with three dimensions of diversity-culture, age and gender. Each diversity is described afterwards. Practical part of thesis is focused on analysis of specific company according the three chosen dimensions of diversity. The goal of this thesis is to propose improvements of the Diversity management in the specific company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDiversity management, diverzita, rozmanitost, kultura, gender, věk, diskriminacecze
dc.subjectDiversity Management, Diversity, Culture, Gender, Age, Discriminatioeng
dc.titleDiversity managementcze
dc.titleDiversity Managementeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUličná Štěpánka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record