Show simple item record

The system of care for employees focused on women

dc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorLejčková Veronika
dc.date.accessioned2017-06-07T16:04:01Z
dc.date.available2017-06-07T16:04:01Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779609705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69777
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou péče o zaměstnance zaměřenou na ženy ve společnosti XY. Dle literárních zdrojů jsou v teoretické části definovány a popisovány oblasti a trendy v péči o zaměstnance. Dále jsou vymezeny paragrafy ze zákoníku práce, které se týkají pracovních podmínek žen na pracovišti. Praktická část je věnovaná analýze systému péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Na základě výsledků dotazníkového šetření, je zpracováno zhodnocení systému péče o zaměstnance.cze
dc.description.abstractThis thesis analyzes the care for employees focused on women in the company XY. The theoretical part defines and describes fields and trends of the employees care according to literary sources. Further defines sections of the Labor Code relating to the working conditions of women. The practical part is devoted to analysis of the system of care for employees in the selected company. Based on the survey results of the evaluation system are processed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPéče o zaměstnance, ženy na pracovním trhu, zaměstnanci, pracovní podmínky, personální rozvoj, zaměstnanecké výhodycze
dc.subjectEmployees care, women on work market, employees, working conditions, personal development, employee benefitseng
dc.titleSystém péče o zaměstnance se zaměřením na ženycze
dc.titleThe system of care for employees focused on womeneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMišáková Jana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record