Show simple item record

D5 - study of intersection in Rudnádc.contributor.advisorPánek Petr
dc.contributor.authorVáclavík Daniel
dc.date.accessioned2017-06-07T15:54:46Z
dc.date.available2017-06-07T15:54:46Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-587864668605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69394
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni studie na sjezdu z dálnice D5 u města Rudná, která zlepší aktuální dopravní situaci. Bakalářské práce obsahuje MÚK Rudná ve 2 variantách. Na základě několika hledisek byla vybrána lepší varianta, která byla dále rozpracována. V práci byla také upravena stávající okružní křižovatka na silnici II/605 před vjezdem do města Rudná. Návrh byl proveden na základně platných norem ČSN a dalších předpisů.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is the documentation of an extra-level junction at the level of study at the exit from the D5 motorway at Rudná, which will improve the current traffic situation. The bachelor thesis contains MÚK Rudná in two variants. Based on several aspects, a better option has been selected, which has been further elaborated. In the work was also modified the existing roundabout on road II/605 before entering town Rudná. The proposal was made on the basis of valid ČSN standards and other regulations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKřižovatka, silnice II. třídy, kapacita, dopravacze
dc.subjectCrossroads, nationalroad, capacity, trafficeng
dc.titleD5 MÚK Rudná - studie křižovatkycze
dc.titleD5 - study of intersection in Rudnáeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMáša Martin
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record