Show simple item record

Risk managementdc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorZelenková Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T15:49:55Z
dc.date.available2017-06-07T15:49:55Z
dc.date.issued2017-05-01
dc.identifierKOS-587864084405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69168
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou formulace a řízení budoucích problémů při organizaci svateb v prostorech Hotelu Paříž v Praze. Potenciální problémy jsou v práci analyzovány pomocí metodiky vytvořené dvojicí Američanů Charlese H. Kepnera a Benjamina B. Tregoea. Úvodní kapitola teoretické části se v obecné rovině věnuje managementu rizika a riziku samotnému. Druhá část teoretické části se věnuje specifikům analýzy potenciálních problémů a příležitostí. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní analýzu managementu rizika při organizaci svateb v Hotelu Paříž Praha. Cílem a přínosem práce je podrobná analýza současného stavu, tvorba registru rizik a navržení vhodných opatření pro hrozby i příležitosti.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the problematics of formulation and control of future problems during the organization of weddings in areas of Hotel Paris in Prague. Potential problems are analysed using the methodology of two American scientists Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe. The opening chapter of the theoretical part is focused on risk management and risk itself in general. The second part of the theoretical part is devoted to the specifics of the Potential Problem and Opportunity Analysis. The practical part is focused on analysing the risk management in the hotel during organising weddings. The aim and benefits of the thesis is to create a detailed analysis of the current situation, to create a register of risk and to propose appropriate precautions for threats and opportunities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectManagement rizika,riziko,metodika Kepner-Tregoe,analýza potenciálních problémů a příležitostí,hotel,svatbacze
dc.subjectRisk management,risk,Kepner and Tregoe methodology,Potential problem and opportunity analysis,hotel,weddingeng
dc.titleManagement rizikacze
dc.titleRisk managementeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠulc Kryštof
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record