Show simple item record

BIM in conservation practice, possibilities and challengs - qualitative research of current state

dc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorZikmundová Monika
dc.date.accessioned2017-06-07T13:44:24Z
dc.date.available2017-06-07T13:44:24Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-593779797205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68752
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s vybranými specialisty z oboru památkové péče. Pro analýzu byly sestaveny výzkumné otázky, zabývající se výhodami a nevýhodami spojenými se zavedením informačního modelu budov BIM. Odpověď na základní výzkumnou otázku je rozpracována a zanalyzována na základě názorů a odpovědí vybraných odborníků.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the possibility of introducing the information model of BIM buildings into the area of monument care. The data for the analysis was obtained through qualitative research conducted through in-depth semi-structured interviews with selected conservation specialist specialists. For the analysis, research issues were dealt with, addressing the advantages and disadvantages associated with the implementation of the BIM information model. The answer to the basic research question is elaborated and analyzed based on the opinions and answers of selected experts.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAnalýza, informační model budov BIM, památková péče, kvalitativní výzkum, rozhovorycze
dc.subjectAnalysis, information model of buildings BIM, conservation practise, qualitative research, interviewseng
dc.titleBIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavucze
dc.titleBIM in conservation practice, possibilities and challengs - qualitative research of current stateeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-29
dc.contributor.refereeSynková Hana
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record