Show simple item record

Implementation mobile phone voice assistant for blind users

dc.contributor.advisorNovák Daniel
dc.contributor.authorBlažek Michal
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:07Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:07Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-695599616005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68599
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem hlasového ovládání mobilního telefonu pro slabozraké a nevidomé uživatele. Seznamuje čtenáře se základní problematikou a dnes dostupnými řešeními a možnostmi slabozrakých a nevidomých. Práce popisuje převod mluveného slova do textové podoby a následně zjištění významu tohoto textu. Výstupem této práce je aplikace pro mobilní telefony s operační systémem Android, která uživatelem vyslovený příkaz zpracuje a pomocí příslušné, v telefonu instalované aplikace, vykoná.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the proposal of voice control of the mobile phone for the visually impaired and the blind. It introduces readers to basic issues and today's available solutions and opportunities for the visually impaired and the blind. The paper describes the conversion of the spoken word into textual form and consequently the discovery of the meaning of this text. The output of this work is an application for Android-powered mobile phones that handles a user spoken command and performs an installed application.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdiplomová práce, Android, hlasový asistent, rozpoznání hlasu, Levenshteinův algoritmus, Jaro, Jaro-Winkler, JAVA, Speech to Text, strojové učení, hlasový výstup, slabozrací uživatelé, nevidomí uživatelécze
dc.subjectmagister work, Android, voice assistant, voice recognition, Levenshtein algoritm, Jaro, Jaro-Winkler, JAVA, Speech to Text, machine learning, voice output, low vision users, blind userseng
dc.titleImplementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomécze
dc.titleImplementation mobile phone voice assistant for blind userseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record