Show simple item record

Influence of optical activity of chiral media on transmitted optical radiation

dc.contributor.advisorKomanec Matěj
dc.contributor.authorAbdihoxha Hysen
dc.date.accessioned2017-06-07T13:21:40Z
dc.date.available2017-06-07T13:21:40Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865144405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68581
dc.description.abstractTen projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat teoretickým rozborem a měřením pomocí polarimetrie. Polarimetr nachází své uplatnění hlavně v oborech zabývajících se studiem látek, např. chemický a farmaceutický průmysl. Pokud známe index lomu daných látek a vztah pro souvislost stáčení roviny polarizace na koncentraci, můžeme ověřit dané teoretické předpoklady. Jakýkoliv stav polarizovaného světla (u laseru, za polarizátorem a po průchodu kyvetou) můžeme reprezentovat pomocí Jonesových matic. Stáčení roviny polarizace závisí na délce kyvety, koncentraci, vlnové délce a teplotě.cze
dc.description.abstractThis project deals with change of polarization in optically active substances, which are called chiral. The rotation of the polarization plane makes possible to determine the concentrations of predominantly sugars in the aqueous solution. In this work we will deal with theoretical analysis and measurement by means of polarimetry. Polarimeters are applied mainly in the field of study of substances, e.g. chemical and pharmaceutical industry. If we know the refractive index of the substances and the relationship for the connection of the polarization plane to the concentration, we can verify the theoretical assumptions. We can describe the state of any polarized light (at laser, behind the polarizer, passage through the cuvette) using Jones calculus. The rotation of the polarization plane depends on the cuvette length, concentration, wavelength and temperature.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpolarizace, chirální látky, polarizátor, Jonesovy matice, enantiomerycze
dc.subjectpolarization, chiral substances, polarizer, Jones calculus, enantiomerseng
dc.titleVliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické zářenícze
dc.titleInfluence of optical activity of chiral media on transmitted optical radiationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-20
dc.contributor.refereeKopáček Ilja
theses.degree.disciplineSíťové a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record