Show simple item record

Visual Navigation for Robot Formation Keeping

dc.contributor.advisorPřeučil Libor
dc.contributor.authorŽákovec Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T13:21:07Z
dc.date.available2017-06-07T13:21:07Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.identifierKOS-587865096705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68555
dc.description.abstractS rostoucím využitím mobilních robotů napříč odvětvími roste potřeba po schopnosti robotu orientovat se s využitím lokální informace namísto GPS signálu, který není vždy dostupný. V této práci je nejprve shrnuta problematika lokalizace ve formaci robotů se zaměřením na využití vizuální informace. Dále je představena metoda kombinující využití systému pasivních značek April s prstenecem o~půdorysu pravidelného osmiúhelníku pro určení vzájemné polohy a orientace robotů ve formaci. Následně je metoda implementována a podrobena sérii testů, které pokrývají běžný provoz formace robotů.cze
dc.description.abstractWhile usage of mobile robots is growing across industries, there is increased demand for robot's ability to locate itself in a formation using local information instead of GPS signal which might not be available. In this thesis, an executive summary is conducted, focusing on robot localization using visual information. A method is introduced, using a system of passive markers AprilTags for determination of mutual position and robot's orientation in a formation is suggested. The method is implemented and tested in series of tests designed to cover common operation of robots formations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvizuální navigace, formace mobilních robotů, April značky, udržování formace, lokalizacecze
dc.subjectvisual navigation, mobile robot formation, AprilTags, formation keeping, localizationeng
dc.titleVizuální navigace mobilních robotů ve formacicze
dc.titleVisual Navigation for Robot Formation Keepingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeObdržálek David
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record