Show simple item record

Handover Exploiting Signal Level Prediction in Mobile Networks

dc.contributor.advisorBečvář Zdeněk
dc.contributor.authorDvořáček Lukáš
dc.date.accessioned2017-06-07T09:44:04Z
dc.date.available2017-06-07T09:44:04Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-695599612105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68450
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ke zkvalitnění poskytovaných mobilních služeb. Nicméně během pohybu uživatele na území s velkou koncentrací základnových stanic může docházet k nadbytečnému předávání spojení mezi základnovými stanicemi. V práci je navržena a vyhodnocena metoda pro rozhodování o přepojení, založená na predikci kvality komunikačního kanálu. O přepojení je rozhodnuto na základě porovnání predikované hodnoty zlepšení kvality komunikačního kanálu s požadovanou hranicí zlepšení kvality. S využitím této metody je možné dosáhnout 35 % snížení počtu uskutečněných přepojení při pouhém 10 % poklesu průměrné přenosové rychlosti.cze
dc.description.abstractThis master thesis is focused on a problem of frequent handovers in mobile networks with a high amount of small cells. These are nowadays exploited to improve coverage in urban areas where it leads to an increase in quality of services. However, the high amount of base stations deployed in an area can lead to unnecessary handovers. Thus, we propose and test a solution for a handover decision based on a prediction of a communication channel quality. The handover decision is extended by a comparison of the predicted improvement of the channel quality and with a threshold representing a required channel quality improvement. The proposed solution reduces the amount of handovers by up to 35% with only 10% drop in average bit rate.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpredikce, předávání spojení, mobilní síť, mobilita, nadbytečné přepojovánícze
dc.subjectPrediction, hand over, mobile network, mobility, redundant handovereng
dc.titleHandover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítíchcze
dc.titleHandover Exploiting Signal Level Prediction in Mobile Networkseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeZelenka Jan
theses.degree.disciplineSítě elektronických komunikacícze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record