Show simple item record

The evaluation of effectiveness of investment in the purchase of new rail vehiclesdc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorDragoun Jiří
dc.date.accessioned2017-04-25T17:40:37Z
dc.date.available2017-04-25T17:40:37Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.identifierKOS-593779810105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68245
dc.description.abstractCílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky bylo provedeno hodnocení efektivnosti investice pomocí analýzy nákladů a přínosů na příkladu nákupu netrakčních jednotek Siemens Railjet a lokomotiv Vectron. Hodnocení bylo provedeno pro trať Praha - Hradec Králové a nákup jednotek by byl uskutečněn za přispění peněz z Operačního programu Doprava 2. Diplomová práce může sloužit jako metodika pro vytvoření hodnocení efektivnosti investice do nákupu jiných kolejových vozidel použitých na tratích v České republice.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to evaluate the effectiveness of investment in the purchase of new rail vehicles. In the thesis has been proposed general methodology of cost-benefit analysis for the purchase of rail vehicles. Based on this methodology, an assessment of the investment efficiency was made by the cost-benefit analysis on example of buying non-traction units Siemens Railjet and locomotives Vectron. The evaluation was performed for the route Prague - Hradec Králové and purchase of the units would be carried out with the help of money from the Operational Programme Transport 2. The thesis can serve as a methodology for evaluation the effectiveness of investment in the purchase of other rail vehicles used on the lines in the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvestice, analýza nákladů a přínosů, ekonomická analýza, finanční analýza, železniční vozidla, osobní železniční doprava, evropské fondy, Operační program Doprava 2, firma Siemens.cze
dc.subjectInvestments, cost-benefit analysis, economic analysis, financial analysis, railroad cars, passenger railroad transportation, European funds, Operational Programme Transport 2, company Siemens.eng
dc.titleHodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidelcze
dc.titleThe evaluation of effectiveness of investment in the purchase of new rail vehicleseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeGalík Petr
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record