Show simple item record

Mapping and Streamlining of Maintenance Pro-cesses in LINET Companydc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorSobek Ondřej
dc.date.accessioned2017-04-25T17:38:02Z
dc.date.available2017-04-25T17:38:02Z
dc.date.issued2017-01-12
dc.identifierKOS-595413278605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68147
dc.description.abstractDiplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování vybraných údržbářských procesů ve společnosti Linet s r.o. a následná analýza těchto procesů, s podáním návrhů na zefektivnění a standardizaci procesů údržby. Dále se tato práce zabývá rešerší vybraných poznatků k tématu údržby a také analýzy současného stavu údržby ve společnosti Linet s r.o. Výsledky této práce slouží jako vodítko pro pochopení nedostatků, které v současné době systém údržby ve společnosti má a také návrhy pro jejich odstranění.cze
dc.description.abstractThis master thesis is about maintenance of machinery. Maintenance is important part of all production plants, but is often underestimate, which lead to decreasing rate of reliability of machinery. Main goal of this thesis is mapping of selected maintenance processes in Linet company and analysis of these processes, followed by proposal of streamlining and new standards in process of maintenance. Other goals of this thesis are research of chosen known finding in the field of maintenance and analysation of current status of maintenance in Linet company. Results of this thesis may be clue for understanding of insufficiency in process of maintenance in Linet company and proposal for elimination of these problems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectÚdržba, preventivní údržba, optimalizace, standardizace,zefektivněnícze
dc.subjectMaintenance, preventive maintenance, optimalization, standardization, streamliningeng
dc.titleZmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINETcze
dc.titleMapping and Streamlining of Maintenance Pro-cesses in LINET Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeStieberová Barbora
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record