Zobrazit minimální záznam

The Appraisal of Real Estate

dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorSeidl Tomáš
dc.date.accessioned2017-04-25T17:36:17Z
dc.date.available2017-04-25T17:36:17Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600221305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68080
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu v různých fázích jeho životního cyklu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska potřebná k analýze jednotlivých metod rozpočtování a oceňování. Analytická část zahrnuje praktickou aplikaci metod na posuzovaném rodinném domě. Zhodnocení a porovnání jednotlivých výsledků doplněné o objasnění rozdílů je obsaženo v závěrečné části.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the valuation of the family house in its different life cycle phases. The thesis is divided into several parts. The theoretical part concerns in the methods of estimating and appraisal. The analytical part includes the application of these methods for the appraisal of the designed family house. The final part contents the results of valuation and the comparison of particular results. The differences in results are analysed and explained.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectoceňování, nemovitost, rozpočet, stavba, cena, tržní hodnota, oceňování na tržních principech, oceňování dle cenového předpisu, porovnávací metoda, výnosová metoda, nákladová metoda, analýzacze
dc.subjectvaluation, real estate, estimate, building, price, market value, appraisal on market principles, appraisal for tax purposes, comparative method, income method, cost method, analysiseng
dc.titleOceňování nemovitých věcícze
dc.titleThe Appraisal of Real Estateeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam