Show simple item record

Opening of the segmental tunnel lining of municipal underground railwaydc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorWeiss Štěpán
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:59Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:59Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599940905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68070
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je přiblížit problematiku otevírání tunelového segmentového ostění a jeho zajištění v místě tunelové propojky. V úvodu práce jsou shrnuty principy výstavby tratových tunelů a popsány používané typů segmentového ostění. Dále zde popisují nejčastěji používaná řešení, která se používají k zajištění a následnému otevření segmentového ostění například v místě budoucí propojky. Na závěr je proveden a popsán výpočet dočasného ocelového rámu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to bring the issue of opening the tunnel segmental lining and lock it in place cross passages. The introduction summarizes the principles of construction of the running tunnels and described types of segmental lining. Next I describe the most commonly used solutions, which are used to ensure and opening of the segmental lining example in place of future cross passage. In the end I make and describe the calculation of the temporary steel frame.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdočasný ocelový rám, tunelová propojka, segmentové ostění, zajištění ostění, podzemní dráha, mechanizované tunelování, numerické modelování, MKP, PLAXIS 2D, SCIA Engineercze
dc.subjecttemporary steel frame, tunnel cross passage, segmental lining, ensuring lining, underground railway, mechanised tunnelling, numerical modeling, FEM, PLAXIS 2D, SCIA Engineereng
dc.titleRozevírání segmentového ostění tunelů městské podzemní dráhycze
dc.titleOpening of the segmental tunnel lining of municipal underground railwayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeHrubý Věroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record