Show simple item record

Utilization of SFRC for primary lining of the Považský Chlmec tunnel

dc.contributor.advisorHilar Matouš
dc.contributor.authorBaláž Martin
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:28Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:28Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599935705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68045
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce je numerické modelování tří příčných řezů a posouzení únosnosti ostění v daných řezech, které vychází mimo jiné i z mezinárodních předpisů a rakouských směrnic. Práce obsahuje i textovou část, která je věnovaná popisu ražby tunelu Považský Chlmec v zastižených geotechnických podmínkách včetně porovnání předpokladů a skutečnosti. V práci je dále řada informací k problematice tunelového ostění ze stříkaného vláknobetonu (platné normy a předpisy v ČR a zahraničí, dosavadní zkušenosti z ČR a zahraničí, informace k projektové přípravě i následné realizaci, relevantní laboratorní zkoušky, atd.).cze
dc.description.abstractThis diploma work is focused on evaluation of possibility to utilise fibre reinforced sprayed concrete for a primary lining of the Považský Chlmec tunnel and comparison of alternative design with the realised standard solution. The work includes numerical modelling of three cross-sections and evaluation of tunnel lining capacity based on international and Austrian guidelines. The work also includes details about excavation the Považský Chlmec tunnel in encountered geological conditions including comparison of expectations and reality. The work also contains additional informations about tunnel lining from fibre reinforced sprayed concrete (valid standards and guidelines in the Czech Republic and abroad, experience from the Czech Republic and abroad, details about design and construction, relevant laboratory testing, etc.).eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttunel, NRTM, NMT, numerické modelování, MKP, primární ostění, vláknobetoncze
dc.subjecttunnel, NATM, Drill & Blast, numerical modelling, FEM, primary lining, fibre reinforced concreteeng
dc.titleVyužití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmeccze
dc.titleUtilization of SFRC for primary lining of the Považský Chlmec tunneleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeRůžička Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record