Zobrazit minimální záznam

The compressibility of thermal insulation at flat roofs

dc.contributor.advisorSynek Jaroslav
dc.contributor.authorVnuk Radovan
dc.date.accessioned2017-04-25T17:34:32Z
dc.date.available2017-04-25T17:34:32Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifierKOS-695599920105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68008
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stlačitelností tepelných izolací ve skladbě plochých střech nad rezidenčními domy. Práce uvádí postupy a výsledky zkoušení stlačitelnosti vybraných skladeb, které jsou vybrány na základě jejich četnosti používání. Výsledky zkoušek jsou porovnány s normovými předpisy a jsou zde stanoveny jejich výsledky společně s vyhodnocením širších souvislostí.cze
dc.description.abstractThis Diploma Thesis deals with compressibility of the thermal isolations for the flat roofs which are on the residential houses. This work presents proces and results of the tests on selected compositions (this compositions were selected on the basis of frequency of their use. The results of the testings are comparing with the standard regulations. There are determinated their results together with the assessment of the broader context.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSkladba, pevnost v tlaku, součinitel prostupu tepla, deformace, tepelná izolace, ploché střechy, hydroizolace, minerální vata, polystyren, odolnost, bodové zatížení, plošné zatěžování, cyklické namáhánícze
dc.subjectCompositions, tensile strength, Heat transfer coefficient, deformation, thermal isolations, flat roofs, hydroisolations, mineral wool, polystyrene, resistence, pressure testing, cyclic stresseng
dc.titleStlačitelnost tepelných izolací na plochých střecháchcze
dc.titleThe compressibility of thermal insulation at flat roofseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-16
dc.contributor.refereeKlečka Jan
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam