Show simple item record

Comparison of Measurement Stiffness Modules on Czlindrical Test Specimens and Beams

dc.contributor.advisorMondschein Petr
dc.contributor.authorPekník Tomáš
dc.date.accessioned2017-04-25T17:31:21Z
dc.date.available2017-04-25T17:31:21Z
dc.date.issued2016-05-29
dc.identifierKOS-587865002505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67882
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou zkoušení modulu tuhosti na zařízeních defi-novaných v ČSN EN 12697-26, konkrétně praktické srovnání modulu tuhosti na vybraných asfaltových směsí na válcích a trámcích. Zkouška na válcích se provádí v příčném tahu (IT-CY) a Zkouška na trámcích zase na čtyřbodový ohyb (4PB-PR). Úvodní kapitoly jsou věno-vány jednotlivým zkušebním metodám pro asfaltové směsi. V další části jsou popisovány vstupní materiály pro zkoušení modulu tuhosti, výroba zkušebních těles a následné laboratorní zkoušky zkušebních těles. Cílem této práce je srovnání měření modulu tuhosti na vybraných asfaltových směsí zkoušených na válcích a trámcích za definovaných okrajových podmínek.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the stiffness modulus testing on the devices defined in EN 12697-26, namely on practical comparison of stiffness modulus on selected asphalt mix on the rollers and beams. The test on the cylinders is performed in transverse tensile strength (IT-CY) and test on beams is on the four-point bending (4PB-PR). Introductory chapters are devoted to individual test methods for asphalt. In the next section the input materials for testing the stiff-ness modulus, production of test specimens and subsequent laboratory tests of specimens. The aim of this study is to compare the stiffness modulus measurements on selected asphalt mixtures tested on cylinders and beams with defined boundary conditions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectModuly tuhosti, Zkouška v příčném tahu na válcích, Zkouška čtyřbodovým ohybem na trám-cíchcze
dc.subjectStiffness modulus, tensile test in a cross on the reels, to test four-point bending beamseng
dc.titleSrovnání měření modulů tuhosti na válcových tělesech a na trámcíchcze
dc.titleComparison of Measurement Stiffness Modules on Czlindrical Test Specimens and Beamseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeCápayová Silvia
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record