Show simple item record

Simulation of three-level DC-DC convertor with zero switching voltagedc.contributor.advisorVrána Leoš
dc.contributor.authorPavlík Tomáš
dc.date.accessioned2017-01-29T22:52:09Z
dc.date.available2017-01-29T22:52:09Z
dc.date.issued2017-01-09
dc.identifierKOS-587865083505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66856
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou měkkého spínání u kvazirezonančních měničů. Teoretický rozbor vysvětluje důvody jeho užití ve spínaných zdrojích i metody, kterými je měkkého spínání dosaženo. Tyto metody jsou dále aplikovány na topologii tříúrovňového měniče. Protože analýza podobných obvodů je složitá, je tato práce dále doplněna o počítačovou simulaci, nejprve ideálního obvodu vycházející z teoretických předpokladů, později obvodu s modelem reálného spínače společně s jeho parazitními vlastnostmi. Výsledky těchto simulací jsou porovnány se skutečným měničem.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with issues of soft switching in quasi-resonant converters. The theoretical analysis explains the reasons for its use in switching power supplies and the methods thanks to which the process of the soft switching is acquired. These methods are further applied to the topology of a three-level converter. Due to the difficulty of such circuits´ analysis, this work is supplemented with a computer simulation, firstly of an ideal circuit based on theoretical assumptions, then of a circuit with a model of a real switcher together with its parasitic qualities. The results of these simulations are compared to a real converter.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZVS, ZVC, kvazirezonanční měnič, simulace, LTspice, spínací ztráty, tříúrovňový měnič, DC-DC měničcze
dc.subjectZVS, ZVC, quasi-resonant converter, simulation, LTspice, switching losses, three-level converter, DC-DC convertereng
dc.titleSimulace tříúrovňového DC-DC měniče se spínáním v nule napětícze
dc.titleSimulation of three-level DC-DC convertor with zero switching voltageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŽáček Jaroslav
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record