Zobrazují se záznamy 1-20 z 49

   Klíčové slovo
   Bludný proud, potrubí z tvárné litiny, elektrochemická koroze, ochrana proti korozi, katodická ochrana, liniové stavby [1]
   BMS,baterie,aktivní balancování,energetické a ekonomické zhodnocení [1]
   BMS,cell,active balancing,economic and energetic evaluation [1]
   Conductive adhesives,climatic ageing,resistance of adhesive joints,nonlinearity of VA characteristic of adhesive joints,factorial experiments [1]
   diffusion of light,matrix model,python,coherent formalism [1]
   electrically conductive adhesives,climate aging,mechanical bending stress [1]
   Electrically conductive adhesives,Isotropic conductive adhesives,mechanical stress,ultrasonic stress [1]
   electrochemical sources,automated measurement,Comet,LabVIEW,lead-acid battery,testing,charge/discharge/charge cycle [1]
   Elektricky vodivá lepidla,isotropicně vodivá lepidla,mechanické namáhání,ultrazvukové namáhání [1]
   elektricky vodivá lepidla,klimatické stárnutí,mechanické namáhání ohybem [1]
   elektricky vodivá lepidla,klimatické stárnutí,odpor adhezních spojů,nelinearita VA charakteristiky adhezních spojů,faktorové experiment [1]
   elektrochemické zdroje,automatizované měření,Comet,LabVIEW,olověný akumulátor,testování,cyklické nabíjení a vybíjení [1]
   Elevator, single elevator, multiple elevators, strategy, elevator control, Witness Lanner, simulation, elevator model, passenger flow. [1]
   Frekvenční analýza transformátoru Frekvenční charakteristiky LabVIEW [1]
   harmonické,aktivní filtr,Python,Raspberry Pi,analýza signálu [1]
   harmonics,active filter,Python,Raspbery Pi,signal analysis [1]
   Implementation of measuring module,active harmonic filter,LEM sensor [1]
   oxid yttritý, Y2O3, keramika, termické nástřiky, plazmový hořák, elektrické vlastnosti [1]
   pájení přetavením, chyby při pájení, rozstřikování tavidla [1]
   Pájení, elektrochemická migrace, růst dendritů [1]