• Analýza speciálního zapojení korektoru účiníku 

   Autor: Pígl Jan; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Jelínek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatický testovací systém pro elektrochemické zdroje 

   Autor: Tvaroužek Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh automatizovaného pracoviště pro měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik elektrochemických zdrojů. Základem tohoto pracoviště je měřicí a záznamová ústředna Comet MS5D, zatímco ...
  • Cidní účinky korónového výboje s rotující rovinnou elektrodou 

   Autor: Bujaček Karol; Vedoucí práce: Kříha Vítězslav; Oponent práce: Julák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení BMS systémů 

   Autor: Lípa Pavel; Vedoucí práce: Koller Jan; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá popisem funkcí nejpoužívanějších systémů pro BMS u lithiových baterií, jejich porovnáním a návrhem aktivního balancéru. Práce v úvodu definuje jednotlivé systémové části u nejpoužívanějších BMS pro ...
  • Identifikace nebezpečí výrobní linky pro výrobu kabelu 

   Autor: Kadeřábek Martin; Vedoucí práce: Jirsa Jan; Oponent práce: Pelikán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Influence of mechanical stress on properties of conductive adhesive joints 

   Autor: Tariq Usman; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Práce je zaměřena na sledování změny odporu a nelinearity VA charakteristiky vodivých spojů tvořených elektricky vodivými lepidly. První část uvádí základní informace o vodivých lepidlech. Zabývá se jejich vlastnostmi, ...
  • Inventarizační analýza (LCI) fotovoltaického panelu 

   Autor: Hrdina Daniel; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mechanické vlastnosti spojů pájených ultrazvukem 

   Autor: Čepek Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá ultrazvukovým pájením, porovnáním této metody pájení s metodami konvenčními. Porovnáním vlastností těchto spojů jak z hlediska mechanického, tak fyzikálně-chemického.
  • Modelování klimatických změn spojů realizovaných vodivými lepidly 

   Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Práce za zabývá problematikou vlastností elektricky vodivých lepidel při klimatickém namáhání. Teoretická část popisuje typy, složení a praktické využití elektricky vodivých lepidel. V další části je uvedena metodika pro ...
  • Modelování provozu osobního výtahu v programu Witness 

   Autor: Khomytskyi Stanislav; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
   The paper is focused on development of models for single and multiple elevators. It is observed the most used and well known elevator control strategies such as Traction control, Zone strategy, Fuzzy control and others.
  • Modifikace elektrického odporu adhezních spojů proudovými pulzy 

   Autor: Svoboda Michal; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Steiner František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh akumulátorové baterie pro elektrickou formuli 

   Autor: Nohejl Jakub; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Jirucha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh fotovoltaických systémů připojených k rozvodné síti 

   Autor: Hodanová Kateřina; Vedoucí práce: Benda Vítězslav; Oponent práce: Macháček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh statorové tyče synchronního turbostroje 

   Autor: Malík Jiří; Vedoucí práce: Vavřina Jiří; Oponent práce: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nevodivé tenké vrstvy vytvořené naprašováním 

   Autor: Horynová Eva; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Cinert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce pojednává o nevodivých tenkých vrstvách, které byly vytvořeny naprašováním. Nejdříve se věnuje teoretickému rozboru toho, co je to dielektrický materiál a jaké jsou vlastnosti tenkých dielektrických vrstev. Poté se ...
  • Optický model rozptylu světla využívající modifikovaný koherentní maticový formalismus 

   Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Remeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá vývojem programu pro simulaci chování světla ve vícevrstvých strukturách, potenciálně umožňující zahrnutí difuze světla. V teoretické části je odvozen matematický model popisu šíření světla a jeho ...
  • Pájecí slitiny a jejich vlastnosti 

   Autor: Lauko Marek; Vedoucí práce: Bušek David; Oponent práce: Skácel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce je zpracována, jako rešerše o pájecích slitinách v elektrotechnice. První část je zaměřena na pájecí slitiny a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány metody k jejich měření, včetně metody smáčecích vah ...
  • Pájené spoje, růst dendritů 

   Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Hirman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá elektrochemickou migrací a s tím souvisejícím růstem dendritů. Praktická část pak zkoumá vliv jednotlivých materiálů a prostředí a porovnává s teoretickými předpoklady.
  • Planární transformátory pro statické měniče používané v trakčních aplikacích 

   Autor: Konečná Zuzana; Vedoucí práce: Dobrovolný Petr; Oponent práce: Kudláček Ivan
   Tato práce je zaměřena na planární transformátor: jeho konstrukci, výhody oproti konvenčním transformátorům, princip funkce, použití. Ve firmě POLL, s.r.o. byl zkonstruován planární transformátor pro statický měnič, který ...
  • Použití různých typů termomechanické analýzy pro sledování vlastností tepelně stárnutých elektricky vodivých lepidel 

   Autor: Ratislav Marek; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)