Show simple item record

Business Marketing Planning in Freshland, s.r.o.

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorLeová Mai Anh
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:57Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:57Z
dc.date.issued2016-05-04
dc.identifierKOS-777127578705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66583
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Marketingové plánování podniku Freshland, s.r.o." je zaměření na marketingové plánování a především na marketingový plán nezbytný pro úspěšné řízení firmy, analyzování marketingového plánování firmy Freshland a následný návrh a doporučení v této oblasti. V první teoretické části jsou zachycena teoretická východiska marketingu a zaměření na marketingové plánování a postup tvorby marketingového plánu. Druhá část je zaměřená na podnik Freshland, s.r.o. a jeho marketingové plánování s vytvořením podkladů pro návrh marketingového plánu.cze
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis is called ?Business Marketing Planning in Freshland, s.r.o.?. It focuses on marketing planning, especially, on the marketing plan that is significant for successful management of the company. Furthermore, there is an analyzing marketing planning of Freshland company and subsequent proposal and recommendations in this area. In the first theoretical part, there are theoretical solutions of marketing, a focus on the marketing planning, and the process of creating a marketing plan. The second part is focused on Freshland company, s.r.o. and its marketing planning with the creation of documents for a marketing planning proposal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMarketing, marketingové plánování, marketingový plán, marketingový mix, strategiecze
dc.subjectMarketing, marketing planning, marketing plan, marketing mix, strategyeng
dc.titleMarketingové plánování podniku Freshland, s.r.o.cze
dc.titleBusiness Marketing Planning in Freshland, s.r.o.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-13
dc.contributor.refereeVu Tuan Anh
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record