Now showing items 21-40 of 206

  • Analýza systému řízení dokumentace ve skupině ÚJV 

   Author: Jakub Beinstein; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Hejnic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato diplomová práce analyzuje systém řízení dokumentace ve společnostech Skupiny ÚJV: ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., ŠKODA PRAHA a.s. a Výzkumný a zkušební ústav Pl-zeň s.r.o. V teoretické části se práce ...
  • Prognóza vývoje kryptoměn 

   Author: Josef Merva; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá prognózou vývoje kryptoměn. Za pomoci prognostické me-tody Delphi bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výstupem je prognóza vývoje kryp-toměn pro roky 2025, 2035 a 2050. V první fázi ...
  • Návrh zlepšení procesů řízení lidských zdrojů v kontextu online práce 

   Author: Adéla Adamová; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce „Návrh zlepšení procesů řízení lidských zdrojů v kontextu online práce“ pojednává o problematice legislativního uchopení online práce – práce na home office v IT prostředí. Práce je členěna na dvě stěžejní ...
  • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

   Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Cílem práce je vytvořit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím umožní lepší posouzení ...
  • Měnově-politické režimy ČNB 

   Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá měnovou politikou nejen České národní banky. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretická část se věnuje nejdříve historii centrálního bankovnictví a posléze poměrně podrobně ...
  • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

   Author: Adam Broskevič; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Tomko; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v ...
  • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

   Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů za účelem zjištění, kdy pocítíme dopady v běžném životě. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté ...
  • Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi 

   Author: Filip Šulc; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé ...
  • Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

   Author: Viet Anh Nguyen; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření ...
  • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

   Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
  • Prognóza segmentu stavebnictví 

   Author: Veronika Viltová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této ...
  • Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze 

   Author: Radan Dočekal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben ...
  • Návrh zlepšení agilní transformace firmy v oblasti softwarového vývoje 

   Author: Michaela Rašovská; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní přístupy, orientované na produkt. První část práce pojednává o agilitě samotné a dává ji do kontextu jednotlivých agilních rámců. ...
  • Analýza vybraného finančního aktiva 

   Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Cílem práce je poskyt-nout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...
  • Vliv marketingu na děti a mládež 

   Author: Tereza Toufarová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce zkoumá, jaký vliv mají marketingové aktivity na děti dle určitého stupně vzdělání. Cílem práce je definovat, jak se v průběhu vzdělávání mění vlivy ovlivňující děti ve spotřebitelském chování. Zároveň se ...
  • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

   Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Dostál Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté následuje stručná historie kvantových počítačů, za kterou ...
  • Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o. 

   Author: Helena Dirová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Boháčková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem práce ...
  • Analýza marketingu vybraných automobilových firem 

   Author: Natálie Siranová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Automobilový průmysl stejně jako i jiná odvětví musí reagovat na změny, které se sebou přináší doba plná technologií chytrých telefonů a internetu. Automobilky se snaží oslovovat zákazníky pomocí digitální komunikace. ...
  • Návrh a vytvoření nového e-shopu jako inovačního projektu ve firmě Makra Didakta s.r.o. 

   Author: Martin Špicl; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je teoretické vymezení pojmu inovace, zmapování postupů projektového řízení a metod situační analýzy podniku. Tyto znalosti budou následně využity pro situační analýzu společnosti MAKRA DIDAKTA s.r.o. ...