Zobrazit minimální záznam

Development form and its infuence on residential density and quality of urban environment

dc.contributor.advisorPospíšil František
dc.contributor.authorKrásná Pavlína
dc.date.accessioned2016-10-17T08:45:57Z
dc.date.available2016-10-17T08:45:57Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-595687043405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66391
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem výstavby. Zabývá se otázkou funkce zahrady rodinného domu v moderní společnosti, dotýká se fenoménu zahrádkaření, uvádí kategorie obytné hustoty. V analytické části srovnává jednotlivé formy zástavby, jak bytovými, tak rodinnými domy. V návrhové části se snaží díky poznatkům z teoretické a analytické části dojít na identickém území k šesti různým řešením zastavovacího plánu. V závěru srovnává těchto šest variant pomocí sumarizace bytových jednotek, výměry parcel dalších sledovaných veličin.cze
dc.description.abstractThis diploma project deals with analysis of the development forms and their effect on settlements' density. The theoretical part describes the types of development, focusing on the intensive ones. It defines the problem of suburbanization and taking up agricultural land caused by the development. It considers the garden function in modern society, touching the phenomenon of gardening and it presents the category of residential density. In the analytical part, different forms of residential and family houses' development are compared. The design part is trying to make use of the knowledge of the theoretical and analytical part to find a solution of development layout on identical territory in six different options. In conclusion it compares these three varieties using summarization of housing units, areas of plots and other monitored parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectObytná hustota, formy zástavby, suburbanizace, intenzivní formy zástavby, rodinný dům, atriový dům, zábor ZPF, funkce zahrady, bytový důmcze
dc.subjectDensity of settlements, development forms, suburbanization, intensive development forms, family house, patio house, taking up agricultural land, function of garden, apartment buildingeng
dc.titleForma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného územícze
dc.titleDevelopment form and its infuence on residential density and quality of urban environmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeČerný Zdeněk
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamuTento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam