Show simple item record

Laboratory equipment for separation of particles from liquiddc.contributor.advisorKrátký Lukáš
dc.contributor.authorProcházka Petr
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:45Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:45Z
dc.date.issued2016-08-19
dc.identifierKOS-595412668805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66292
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České republice ČSN 690010. Dále přináší náhled na tvorbu a řešení simulace v CFD software, kterou porovnává s analytickým řešením. Nakonec ukazuje možnost rozmístění zařízení a jeho příslušenství do vymezeného prostoru s ohledem na potřeby laboratorního měření.cze
dc.description.abstractThesis deals with design of apparatus for separation of particles from liquid. It focuses on gravity separation and possibilities of filtration. Afterwards makes necessary construction calculations by the Czech standard ČSN 690010. Also brings illustration of creation and solution of simulation in CFD software, which compares with analytical solution. Finally presents options of placement of separation device with its equipment in provided space with respect on needs of laboratory measurements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSeparátor, suspenze, CFD simulace, gravitační usazovák, nuč, filtrcze
dc.subjectSeparator, suspension, CFD simulation, gravity separator, nutsche filtereng
dc.titleLaboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapalinycze
dc.titleLaboratory equipment for separation of particles from liquideng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-16
dc.contributor.refereeJirout Tomáš
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record