Show simple item record

Rájec chateau - processing of maps and plans

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorMikulecká Jolana
dc.date.accessioned2016-10-17T08:30:50Z
dc.date.available2016-10-17T08:30:50Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-587864699705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66019
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku a významných objektů, které jsou součástí města Rájec. Hlavní podkladové materiály tvoří povinné otisky map stabilního katastru, katastrální mapy vyřazené a státní mapa odvozená (SMO-5). Zpracované materiály byly publikovány pomocí webové mapové aplikace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the processing of mapping and planning documentation for chateau and manor Rájec. It describes the historical development of the chateau and its neighborhood. It is included photographs showing the historical and current status of the chateau and important objects that are part of the city Rájec. The main materials are formed of the imperial obligatory imprints, discarded cadastral maps and state map derived (SMO-5). Processed materials have been published by web mapping applications.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectzámek Rájec, císařské povinné otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikacecze
dc.subjectchateau Rájec, imperial obligatory imprints, state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping applicationeng
dc.titleZámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentacecze
dc.titleRájec chateau - processing of maps and planseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeJanata Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record